พัดลมเพดาน
พัดลมโคจร
พัดลมติดผนัง / พัดลมข้างฝา
พัดลมตั้งโต๊ะ
พัดลมสไลด์
พัดลมตั้งพื้น / พัดลมสามขา /
พัดลมอุตสาหกรรม พัดลมข้างฝา
 
พัดลมตั้งพื้น ส่ายซ้าย-ขวา /
   พัดลมตั้งพื้น ยืดสูง-ต่ำได้
-  พัดลมติดผนัง 1 เชือก
-  พัดลมติดผนัง ขาเหยือกกา
-  พัดลมสามขา
-  พัดลมขากบ ตั้งพื้นปรับระดับได้
-  พัดลมขาเสาตรง ปรับระดับได้
พัดลมดูดอากาศ ระบายอากาศ /
ฝังฝ้าเพดานห้องน้ำ /
หน้ากากพัดลมดูดอากาศ
   
มอเตอร์จักร
มิเตอร์ 2 สาย
มิเตอร์ 3 สาย
คัทเอาท์ตราไก่
คัทเอาท์ตราหอย SG
แผงต่อสาย
ขั้วห้อยตุ๊กตาเล็ก - ใหญ่
ตลับโทรศัพท์
ตะขอพัดลมเพดาน
กาใหญ่ / กาเล็ก / กาคอนแวร์
ฝาชีอลูมิเนียมเล็ก - ใหญ่
น้ำยาบัดกรี
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
พัดลมตั้งพื้น / พัดลมสามขา / พัดลมอุตสาหกรรม
STAND, SLIDE, FLOOR AND INDUSTRIAL FAN
             
  ***พัดลมทุกรุ่น สามารถก้ม - เงย  ส่ายซ้าย - ขวาได้  และประหยัดไฟ  
       
  LM 618   LM 54  
LM 818
 
 
พัดลมตั้งพื้น 18 นิ้ว
 
พัดลมตั้งพื้น 18 นิ้ว
 
พัดลมตั้งพื้น 18 นิ้ว
 
 
ส่ายซ้ายขวาได้ ใบเงิน
 
ส่ายซ้ายขวาได้
สีแดง ใบเงิน ยืดสูง-ต่ำได้
 

 
ใบพลาสติก สีเทา
     
 
 
 
 
             
       
 
LM 324
 
LM 232
 
LM 122
 
 
พัดลมตั้งพื้นขากบ 18 นิ้ว
 
พัดลมตั้งพื้นขากบ 20 นิ้ว
 
พัดลมตั้งพื้นขากบ 22 นิ้ว
 
 
 ใบอลูมิเนียมสีเงิน

 ใบอลูมิเนียมสีเงิน
 
 ใบพลาสติกสีเทา
 
 


 
             
       
 
LM 124
 
LM 126
 
LM 249
 
 
พัดลมตั้งพื้นขากบ 24 นิ้ว
 
พัดลมตั้งพื้นขากบ 24 นิ้ว
 
 พัดลมตั้งพื้นขากบ 24 นิ้ว
 
 
ใบเหล็กสีฟ้า
 
ใบเหล็กสีดำ
 
 ใบพลาสติกสีเทา
 
 


   
             
       
 
LM 918
 
LM 920
 
LM 922
 
 
พัดลมติดผนัง 18 นิ้ว
 
พัดลมติดผนัง 20 นิ้ว
 
พัดลมติดผนัง 22 นิ้ว
 
 
ขาเหยือกกา
 
ขาเหยือกกา
 
ใบพลาสติกสีเทา ขาเหยือกกา
 
 


 
             
 
 
 
LM 924
 
LM 925
 
LM 930
 
 
พัดลมติดผนัง 24 นิ้ว
 
พัดลมติดผนัง 24 นิ้ว
 
พัดลมติดผนัง 30 นิ้ว
 
 
ใบเหล็กสีฟ้า ขาเหยือกกา
 
ใบเหล็กสีดำ ขาเหยือกกา
 
ขาเหยือกกา
 
 


 
             
       
 
LM 9181
 
LM 9201
 
LM 9241
 
 
พัดลมติดผนัง 18 นิ้ว
 
พัดลมติดผนัง 20 นิ้ว
 
พัดลมติดผนัง 24 นิ้ว
 
 
เชือกดึง 1 เส้น
 
เชือกดึง 1 เส้น
 
ใบเหล็กสีฟ้า เชือก 1 เส้น
 
 
 
 
 
             
       
 
LM 9251
 
LM 518
 
 
 
 
พัดลมติดผนัง 24 นิ้ว
 
พัดลมสามขา 18"
 
 
 
 
ใบเหล็กสีดำ เชือก 1 เส้น
 
สีแดง ใบเงิน
 
 
 
 
 
 
 
 
             
       
 
LM 18

LM B 20

LM 522
 
 
พัดลมสามขา 18"
 
พัดลมสามขา 20"
 
พัดลมสามขา 22"
 
 
ใบอลูมิเนียม สีเงิน*
 
ใบอลูมิเนียม สีเงิน*
สีเทา รุ่นเสียงเบา *
 
 
 
 
             
       
 
LM 524

LM B 24

LM 14
 
 
พัดลมสามขา 24"
 
พัดลมสามขา 24"
 
พัดลมสามขา 24"
 
ใบและเครื่องสีเทา  
ใบเหล็ก สีฟ้า 
ใบเหล็ก สีดำ
 
 
 
 
             
       
 
LM B 36

LM 252

LM 254
 
 
พัดลมสามขา 30"

พัดลมสไลด์ 18"

พัดลมสไลด์ 20"
 
 
ใบพัดอลูมิเนียมสีเงิน

ใบพัดอลูมิเนียมสีเงิน

ใบพัดอลูมิเนียมสีเงิน
 
   
ปรับสูงได้ 0.8-1.5 เมตร**
ปรับสูงได้ 0.8-1.5 เมตร**
     
 
 
 
 
       
 
LM 251

LM 123

 
 
พัดลมสามขา 24"

พัดลมสไลด์ 30"

 
 
ใบพัดเหล็ก 4 ใบ

ใบพัดอลูมิเนียมสีเงิน 3 ใบ

 
 
ปรับสูงได้ 1.5-1.8 เมตร**
ปรับสูงได้ 1.5-2 เมตร**
 
     
 
 
 
 
LUCKY MISU Co., Ltd © All Right Reserved