ลัคกี้มิตซู พัดลมประกอบเสร็จพร้อมใช้งาน
 

พัดลมเพดาน
พัดลมโคจร
พัดลมติดผนัง / พัดลมข้างฝา
พัดลมตั้งโต๊ะ
 
-  12 นิ้ว ใบใส
-  12 นิ้ว ใบกึ่งใส
-  16 นิ้ว ใบใส
-  18 นิ้ว ใบใส
พัดลมสไลด์
พัดลมตั้งพื้น / พัดลมสามขา /
พัดลมอุตสาหกรรม พัดลมข้างฝา
พัดลมดูดอากาศ ระบายอากาศ /
ฝังฝ้าเพดานห้องน้ำ /
หน้ากากพัดลมดูดอากาศ
   
มอเตอร์จักร
มิเตอร์ 2 สาย
มิเตอร์ 3 สาย
คัทเอาท์ตราไก่
คัทเอาท์ตราหอย SG
แผงต่อสาย
ขั้วห้อยตุ๊กตาเล็ก - ใหญ่
ตลับโทรศัพท์
ตะขอพัดลมเพดาน
กาใหญ่ / กาเล็ก / กาคอนแวร์
ฝาชีอลูมิเนียมเล็ก - ใหญ่
น้ำยาบัดกรี
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
พัดลมตั้งโต๊ะ TABLE FAN
         
 
       
  LM 168   LM 168   LM 168  
  พัดลมตั้งโต๊ะ
18 นิ้ว ใบใส
  พัดลมตั้งโต๊ะ
18 นิ้ว ใบใส
  พัดลมตั้งโต๊ะ
18 นิ้ว ใบใส
 
         
       
             
       
  LM 125   LM 125   LM 125  
 
พัดลมตั้งโต๊ะ
12 นิ้ว ใบใส
 
พัดลมตั้งโต๊ะ
12 นิ้ว ใบใส
 
พัดลมตั้งโต๊ะ
12 นิ้ว ใบใส
 
       
   
     
             
       
 
LM 521

LM 521

LM 521
 
 
พัดลมตั้งโต๊ะ
12 นิ้ว ใบกึ่งใส

พัดลมตั้งโต๊ะ
12 นิ้ว ใบกึ่งใส

พัดลมตั้งโต๊ะ
12 นิ้ว ใบกึ่งใส
 
 


 
 
 
 
 
             
       
 
LM 629

LM 629

LM 629
 
 
พัดลมตั้งโต๊ะ 16 นิ้ว

พัดลมตั้งโต๊ะ 16 นิ้ว

พัดลมตั้งโต๊ะ 16 นิ้ว
 
 
 
 
 
             
       
 
LM 629

LM 629

LM 629
 
 
พัดลมตั้งโต๊ะ 16 นิ้ว

พัดลมตั้งโต๊ะ 16 นิ้ว

พัดลมตั้งโต๊ะ 16 นิ้ว
 
 
 
 
 
             
       
 
LM 629

LM 629

 
 
 
พัดลมตั้งโต๊ะ 16 นิ้ว

พัดลมตั้งโต๊ะ 16 นิ้ว

 
 
 
 
 
 
 
LUCKY MISU Co., Ltd © All Right Reserved