ลัคกี้มิตซู พัดลมประกอบเสร็จพร้อมใช้งาน
 

พัดลมเพดาน
พัดลมโคจร
พัดลมติดผนัง / พัดลมข้างฝา
พัดลมตั้งโต๊ะ
พัดลมสไลด์
พัดลมตั้งพื้น / พัดลมสามขา /
พัดลมอุตสาหกรรม พัดลมข้างฝา
พัดลมดูดอากาศ ระบายอากาศ /
ฝังฝ้าเพดานห้องน้ำ /
หน้ากากพัดลมดูดอากาศ
  -  พัดลมระบายอากาศ ติดปูน/ไม้
  -  พัดลมระบายอากาศ เข้า - ออก
   ติดกระจก
  -  พัดลมดูดอากาศ เปิดก้น
   ติดปูน/ไม้
 

-  พัดลมดูดอากาศ เปิดก้น
   ติดกระจก

  -  พัดลมติดฝ้าเพดานห้องน้ำ
  -  พัดลมดูดอากาศ+หน้ากาก
   
มอเตอร์จักร
มิเตอร์ 2 สาย
มิเตอร์ 3 สาย
คัทเอาท์ตราไก่
คัทเอาท์ตราหอย SG
แผงต่อสาย
ขั้วห้อยตุ๊กตาเล็ก - ใหญ่
ตลับโทรศัพท์
ตะขอพัดลมเพดาน
กาใหญ่ / กาเล็ก / กาคอนแวร์
ฝาชีอลูมิเนียมเล็ก - ใหญ่
น้ำยาบัดกรี
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
พัดลมดูดอากาศ ระบายอากาศ / หน้ากากพัดลมดูดอากาศ / ฝังฝ้าเพดานห้องน้ำ
VENTILATOR / VENTILATING MASK
             
       
 
LM 2

LM 234
 
V-20T28
 
 
พัดลมดูดอากาศ 6"
 
พัดลมดูดอากาศ 8"
 
พัดลมระบายอากาศ
 
 
ใบสีขาวครีม
 
ใบสีขาวครีม
 
เข้า-ออก 8"
 
 
เปิดก้น ติดกระจก
 
เปิดก้น ติดกระจก
 
ใบสีขาว ติดกระจก
 
 
 
 
 
             
       
  F-20SH9-K5   LM 456   LM 567  
  พัดลมระบายอากาศ 8"   พัดลมระบายอากาศ 10"   พัดลมระบายอากาศ 12"  
  ใบสีขาวครีม ติดปูน/ไม้ ใบสีขาวครีม ติดปูน/ไม้ ใบสีขาวครีม ติดปูน/ไม้  
 
 
 
 
             
             
 
 
   
 
VF-100
 
LM 15A
 
LM 20A
 
 
ฝังฝ้าติดเพดานห้องน้ำ 6" (หน้ากว้าง 10"x10") (ต่อท่อได้)
 
ฝังฝ้าติดเพดานห้องน้ำ 6" (หน้ากว้าง 10"x10") (ต่อท่อได้)
 
ฝังฝ้าติดเพดานห้องน้ำ 8" (หน้ากว้าง 12"x12") (ต่อท่อได้)
 
         
 
 
 
 
             
       
 
LM 125

LM 225

LM 325
 
 
พัดลมดูดอากาศ 8"
 
พัดลมดูดอากาศ 10"
 
พัดลมดูดอากาศ 12"
 
 
พร้อมหน้ากาก ติดปูน
 
พร้อมหน้ากาก ติดปูน
 
พร้อมหน้ากาก ติดปูน
 
 
ใช้เป็นฝังฝ้าเพดานได้*

ใช้เป็นฝังฝ้าเพดานได้*
 

ใช้เป็นฝังฝ้าเพดานได้*
 
 
 
 
 
LUCKY MISU Co., Ltd © All Right Reserved