ลัคกี้มิตซู พัดลมประกอบเสร็จพร้อมใช้งาน

โทรติดต่อฝ่ายขาย คลิก  02-216-1326  หรือ  062-539-5395

 

พัดลมเพดาน
พัดลมโคจร
พัดลมติดผนัง / พัดลมข้างฝา
พัดลมตั้งโต๊ะ
พัดลมสไลด์
พัดลมตั้งพื้น / พัดลมสามขา /
พัดลมอุตสาหกรรม พัดลมข้างฝา
พัดลมดูดอากาศ ระบายอากาศ /
ฝังฝ้าเพดานห้องน้ำ /
หน้ากากพัดลมดูดอากาศ
  -  พัดลมระบายอากาศ ติดปูน/ไม้
  -  พัดลมระบายอากาศ เข้า - ออก
   ติดกระจก
  -  พัดลมดูดอากาศ เปิดก้น
   ติดปูน/ไม้
 

-  พัดลมดูดอากาศ เปิดก้น
   ติดกระจก

  -  พัดลมติดฝ้าเพดานห้องน้ำ
  -  พัดลมดูดอากาศ+หน้ากาก
   
ใบพัดลม
สวิตซ์พัดลม
มิเตอร์ 2 สาย
คัทเอาท์ตราไก่
คัทเอาท์ตราหอย SG
แผงต่อสาย
ขั้วห้อยตุ๊กตาเล็ก - ใหญ่
ฝาครอบพัดลมเพดาน
ตะขอพัดลมเพดาน
ก้านพัดลม (แป๊ปพัดลม)
อะไหล่พัดลม
น้ำยาบัดกรี
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
พัดลมดูดอากาศ ระบายอากาศ / หน้ากาก / ฝังฝ้าเพดานห้องน้ำ
VENTILATOR / VENTILATING MASK
             
       
 
LM 2

LM 234
 
V-20T28
 
 
พัดลมดูดอากาศ 6"
 
พัดลมดูดอากาศ 8"
 
พัดลมระบายอากาศ
 
 
ใบสีขาวครีม
 
ใบสีขาวครีม
 
เข้า-ออก 8"
 
 
เปิดก้น ติดกระจก
 
เปิดก้น ติดกระจก
 
ใบสีขาว ติดกระจก
 
   
             
       
  F-20SH9-K5   VF-8AUT1   LM 567  
  พัดลมระบายอากาศ 8"   พัดลมระบายอากาศ 8"   พัดลมระบายอากาศ 12"  
  ใบสีขาวครีม ติดปูน/ไม้   ใบสีขาวครีม มีหน้ากาก ถอดได้   ใบสีขาวครีม ติดปูน/ไม้  
   
             
             
 
 
   
 
VF-100
 
LM 15A
 
LM 20A
 
 
ฝังฝ้าติดเพดานห้องน้ำ (หน้ากว้าง 10"x10") (ต่อท่อได้)
 
ฝังฝ้าติดเพดานห้องน้ำ (หน้ากว้าง 10"x10") (ต่อท่อได้)
 
ฝังฝ้าติดเพดานห้องน้ำ (หน้ากว้าง 34.5cm หรือ 13.8") (ต่อท่อได้)
 
         
   
             
LUCKY MISU Co., Ltd Copyright© 2009-2021 All Rights Reserved.