พัดลมเพดาน
พัดลมโคจร
พัดลมติดผนัง / พัดลมข้างฝา
พัดลมตั้งโต๊ะ
พัดลมสไลด์
พัดลมตั้งพื้น / พัดลมสามขา /
พัดลมอุตสาหกรรม พัดลมข้างฝา
พัดลมดูดอากาศ ระบายอากาศ /
ฝังฝ้าเพดานห้องน้ำ /
หน้ากากพัดลมดูดอากาศ
  -  พัดลมระบายอากาศ ติดปูน/ไม้
  -  พัดลมระบายอากาศ เข้า - ออก
   ติดกระจก
  -  พัดลมดูดอากาศ เปิดก้น
   ติดปูน/ไม้
 

-  พัดลมดูดอากาศ เปิดก้น
   ติดกระจก

  -  พัดลมติดฝ้าเพดานห้องน้ำ
  -  พัดลมดูดอากาศ+หน้ากาก
   
มอเตอร์จักร
มิเตอร์ 2 สาย
มิเตอร์ 3 สาย
คัทเอาท์ตราไก่
คัทเอาท์ตราหอย SG
แผงต่อสาย
ขั้วห้อยตุ๊กตาเล็ก - ใหญ่
ตลับโทรศัพท์
ตะขอพัดลมเพดาน
กาใหญ่ / กาเล็ก / กาคอนแวร์
ฝาชีอลูมิเนียมเล็ก - ใหญ่
น้ำยาบัดกรี
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
พัดลมดูดอากาศ ระบายอากาศ / หน้ากากพัดลมดูดอากาศ / ฝังฝ้าเพดานห้องน้ำ
VENTILATOR / VENTILATING MASK
             
       
 
LM 2

LM 234
 
V-20T28
 
 
พัดลมดูดอากาศ 6"
 
พัดลมดูดอากาศ 8"
 
พัดลมระบายอากาศ
 
 
ใบสีขาวครีม
 
ใบสีขาวครีม
 
เข้า-ออก 8"
 
 
เปิดก้น ติดกระจก
 
เปิดก้น ติดกระจก
 
ใบสีแดง ติดกระจก
 
 
 
 
 
             
       
  F-20SH9-K5   LM 456   LM 567  
  พัดลมระบายอากาศ 8"   พัดลมระบายอากาศ 10"   พัดลมระบายอากาศ 12"  
  ใบสีขาวครีม ติดปูน/ไม้ ใบสีขาวครีม ติดปูน/ไม้ ใบสีขาวครีม ติดปูน/ไม้  
 
 
 
 
             
             
 
 
   
 
LM 95
 
LM 15A
 
LM 20A
 
 
พัดลมดูดอากาศ 8" ติดปูน / ติดเพดาน
 
พัดลมติดฝ้าเพดานห้องน้ำ ไม่ต่อท่อ 6" (หน้ากว้าง 10"x10")
 
พัดลมติดฝ้าเพดานห้องน้ำ ไม่ต่อท่อ 8" (หน้ากว้าง 12"x12")
 
         
 
 
 
 
             
       
 
LM 125

LM 225

LM 325
 
 
พัดลมดูดอากาศ 8"
 
พัดลมดูดอากาศ 10"
 
พัดลมดูดอากาศ 12"
 
 
พร้อมหน้ากาก ติดปูน
 
พร้อมหน้ากาก ติดปูน
 
พร้อมหน้ากาก ติดปูน
 
 
ใช้เป็นฝังฝ้าเพดานได้*

ใช้เป็นฝังฝ้าเพดานได้*
 

ใช้เป็นฝังฝ้าเพดานได้*
 
 
 
 
 
LUCKY MISU Co., Ltd © All Right Reserved