Ceiling Fan
Orbit Fan
Wall Fan
Table Fan
Stand Fan / Floor Fan / Slide Fan /
Industrial Fan: 3-Legged, Wall
Ventilators /
Exhaust Fan/
Ventilaing Mask
  -  Ventilator
  -  In-Out Ventilator for Glass Wall
  -  Ventilator : openable back coverl
 

-  Ventilator : openable back cover for Glass Wall

  -  Exhaust Fan for Bathroom
  -  Ventilator with Mask
   
Sewing Machine Motor
Meter 2 Lines
Meter 3 Lines
Cock Knife Switch with cover
SG Knife Switch with cover
Terminal Block
Light Socket
Telephone Socket
Electric Fan Hook
Electric Pot
Pendant Aluminium Lighting
Soldering Paste
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
VENTILATOR / EXHAUST FAN / VENTILATING MASK
             
         
  F-20SH9-K5   F-20SH9-K5      
  Ventilator 8 niches   Ventilator 8 niches  
  Blue Blade for Wall   White Blade for Wall  
 
 
     
             
       
 
LM 2

LM 234
 
LM 9
 
 
Ventilator 6 niches
 
Ventilator 8 niches
 
Ventilator 8 niches
 
 
White Blade
 
White Blade
White Blade for Glass wall
  for Glass wall   for Glass wall   Round base  
  openable back cover   openable back cover   openable back cover  
 
 
 
 
             
       
 
LM 456
 
LM 567
  V-20T28  
 
Ventilator 10 niches
 
Ventilator 12 niches
In-Out Ventilator
 
White Blade for Wall
 
White Blade for Wall
8 niches
  openable back cover   openable back cover
Red Blade for Glass Wall
 
 
 
 
             
 
       
 
LM 15A
 
LM 20A
     
 
Exhaust Fan for Bathroom 6" without pipe out
 
Exhaust Fan for Bathroom 6" without pipe out
     
         
 
 
     
             
       
 
LM 126

LM 225

LM 325
 
 
Ventilator with Mask
 
Ventilator with Mask
 
Ventilator with Mask
 
 
8 niches for Wall
 
10 niches for Wall
 
12 niches for Wall
 
 
Ventilator with Mask can be use as Exhaust Fan for bathroom*
 
 
 
 
 
LUCKY MISU Co., Ltd © All Right Reserved